/+48/ 661-915-721

Jak się zapisać na pielgrzymkę ?

06-06-2016

Telefon, poczta, wizyta w biurze ?

Poniżej odnajdziecie Państwo informację jak się zapisać na pielgrzymkę z Franciszkańskim Biurem Pielgrzymkowym Beskidvision z Dąbrowy Górniczej

Krok po kroku… 🙂

  1. Po decyzji wyboru pielgrzymki należy skontaktować się z biurem: telefonicznie, emailowo, osobiście
  2. Należy wypełnić kartę zgłoszenie, która jest dostępna na stronie internetowej www.pielgrzymkifranciszkanie.pl
  3. Wysłać podpisaną kartę zgłoszenie drogą elektroniczną (poczta email) lub drogą listowną. Otrzymają od nas Państwo podpisany egzemplarz.
  4. Należy wpłacić na konto biura Beskidvision 30% ceny pielgrzymki.
  5. Ze wszystkimi pielgrzymami będziemy się kontaktować telefonicznie, w celu zaproszenia na spotkanie przed pielgrzymkowe. Na spotkaniu będą przekazywane wszystkie najważniejsze informacje dotyczące pielgrzymki.
  6. Stawić się na miejscu zbiórki i …

  PIELGRZYMOWAĆ 🙂

«