/+48/ 661-915-721

Franciszkanie z Dąbrowy Górniczej

06-06-2016

Sanktuarium Św. Antoniego i Parafia Narodzenia NMP i Św. Antoniego z Padwy,

Franciszkanie w Dąbrowie Górniczej

Pokój i dobro. Tym franciszkańskim zawołaniem pozdrawiam wszystkich, którzy chcą pielgrzymować i podróżować z Braćmi Franciszkanami z Sanktuarium św. Antoniego z Padwy w Dąbrowie Górniczej, którzy w 65 rocznice przybycia na wzgórze gołonoski założyli Franciszkańskie Biuro Pielgrzymkowe. Pielgrzymowanie jest jedną z form poznawania świata jego piękna, kultury, sztuki, różnych zwyczajów i obyczajów. Pielgrzymowanie to nie tylko poznawania świata, ale to szukanie obecności Boga w stworzeniu. Dzięki pielgrzymowaniu bardzo często człowiek odnajduję się n a drodze swojej wiary. Zaprzyjaźnia się z Bogiem i człowiekiem.Św. Franciszek z Asyżu jako pielgrzym przeszedł przez świat i głosił orędzie Pokoju i Dobra. Chcielibyśmy, aby nasze apostolstwo poprzez formę pielgrzymowania umacniało wiernych na drodze wiary,pokoju i dobra.

Ojciec Radosław Kramarski

«