/+48/ 661-915-721

Kwiecień śladami Św. Pawła w Grecji

15-01-2018

Z A P R A S Z A M Y   D O   G R E C J I
śladami Św. Pawła Apostoła

 

 

Termin: 8-17.04.2018
Cena: 1530zł + 400euro

szczegóły po kliknięciu w zdjęcie

«